Svenska Infektionsläkarföreningen

Svenska Infektionsläkarföreningen är en yrkesförening för läkare som arbetar med vård av infektionssjukdomar. Styrelsen består av åtta personer med uppdelade arbetsuppgifter. Merparten av medlemmarna är anställda vid någon av Sveriges 28 infektionskliniker (motsv.). De flesta av landets landsting/regioner har en infektionsklinik medan stora landsting/regioner som Stockholm, Skåne och Västra Götaland har flera. Vid infektionsklinikerna vårdas personer med infektionssjukdomar som lunginflammation, svår urinvägsinfektion, svår hud och mjukdelsinfektion, mag-tarminfektion, infektion i leder, hjärnhinneinflammation, HIV-infektion, hepatit (gulsot) samt även ovanligare sjukdomar som olika tropiska infektioner t.ex. malaria.

För att säkra kvaliteten på infektionssjukvården har Infektionsläkarföreningen bildat programgrupper som tagit fram vårdprogram för viktiga infektionssjukdomar. Sjukdomar som valts ut för dessa vårdprogram är antingen mycket vanliga (lunginflammation) eller mindre vanliga men särskilt viktiga att handlägga rätt för att patienten ska bli botad (infektioner i nervsystemet, hjärtklaffsinfektioner, svåra infektioner med sviktande funktion av flera organ och/eller chock, infektioner i leder med eller utan protes). Nästa steg i kvalitetsarbetet har varit att kontrollera hur de olika klinikerna/enheterna följer vårdprogrammen och för att göra det har Infektionsläkarföreningen skapat Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar. Vill du veta mer om Infektionsregistret så finns mycket att läsa på registrets hemsida (https://infektionsregistret.se/). Där finns bland annat alla årsrapporter. Om du vill veta mer om kvalitetsregister i allmänhet och om dina rättigheter som patient när det gäller kvalitetsregister så kan du klicka här (https://infektion.net/wp-content/uploads/2018/11/PatinfoKvalRegHemsida.pdf).